Yaralamalı Trafik Kazaları Durumunda Tazminat İçin Ne Yapılabilir

Yaralanmalı trafik kazası sonrasında kazadan etkilenen kişi, kaza dolayısı ile hastanede veya evinde yattığı, rehabilitasyon gördüğü süreç içerisinde çalışamadığı için yoksun kaldığı gelirlerin tazminini ile kaza sebebiyle yaşadığı keder ve ıstırap için yeniden yaralanmalı trafik kazası tazminatı isteyebilecektir.

Yaralanmalı trafik kazası geçiren kişilerin vücut bütünlüğünün belli oranda kaybı neticeninde hak ettikleri tazminat türüne sakatlanma tazminatı isimi verilmektedir. Bu tazminat, bizzat trafik kazası geçiren kişiler tarafından isteyebilmektedir. Yaralanmalı trafik kazası sonrasında vücut bütünlüğü kaybı oranı ise hastanelerden alınacak sıhhat raporuna göre belirlemektedir.

Hak edilen tazminat miktarı sağlık kurumu raporundaki sakatlık oranına, kişinin yaşına ve trafik kazası öncesindeki gelirine göre farklık göstermektedir.

Yaralanmalı trafik kazası geçiren kişiler bazen kazanın ağırlığına göre belirli müddet işlerine gidemeyecek vaziyette olup hanede istirahat etmek zorunda kalabilirler. Bu vaziyette hastanelerden alınacak geçici iş göremezlik raporlarıyla kaza geçiren kişilerin ne kadar müddetle işinden, gücünden yoksun kalacakları tespit edilmektedir. Yeniden kazazedeler o müddet içerisinde işlerine gidememe nedeniyle uğramış oldukları zararı “geçici iş göremezlik tazminatı” isimi altında isteyebilirler.

Yaralanmalı Trafik Kazaları Sonucunda Alınan Bedensel Zararlar

Bedensel zarar uğrayan kimse büsbütün veya kısmen çalışamamasından ve ileride ekonomik istikametten uğrayacağı yoksunluktan meydana gelen zarar ve ziyanı ile bütün giderlerin ödetilmesidir.

1- Geçici İş Göremezlik

  • Mesleksel işten kalma müddeti
  • Çalışılamayan müddet

2- Daimi iş Göremezlik(Kalıcı Sakatlık)

  • Beden gücü kaybı,
  • Çalışma gücü kaybı,
  • Meslekte kazanma gücü kaybı,
  • Uzuv yitimi,
  • Uzuv zayıflaması,
  • Daimi kısmi iş göremezlik,
  • Daimi tam iş göremezlik,
  • Güç ve güç kaybı tazminatları

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*